DYSKUSJA: Od słabej myśli do słabego czynu. Obraz, opór, estetyka i utopia poza paradygmatem heroicznym

W czasach dominacji heroicznej logiki politycznej, zainteresowanie słabością – jej teoriami, reprezentacjami artystycznymi i politycznymi wydaje się naturalnym odruchem, poszukiwaniem alternatyw, może także formą oporu. Słabość to atrybut kulturowej kobiecości, to odmowa, rezygnacja bądź nieumiejętność stosowania siły. To także pewien typ ontologii, w którym relacje między elementami nie są diagnozowane za pomocą władzy. Albo są, ale władza ta nie wynika z siły.

12 stycznia (czwartek) 2017, godz. 18.00, w Sali Konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” odbędzie się dyskusja pt. Od słabej myśli do słabego czynu. Obraz, opór, estetyka i utopia poza paradygmatem heroicznym z udziałem prof. Szymona Wróbla (IfiS PAN, WAL UW), dr Katarzyny Kasi (ASP), dr Justyny Jaworskiej (IKP UW), dr Katarzyny Szafranowskiej (WAL UW) oraz dr Ewy Majewskiej (WAL UW).

(facebook)

Pierwsze filozoficzne wzmianki o słabości w XX wieku pojawiają się w myśli Waltera Benjamina, z „Tez o filozofii historii” pamiętamy choćby słaby mesjanizm, regulujący relacje między pokoleniami i organizujący bieg historii. Myśl Benjamina podchwytuje Gianni Vattimo, który w swoich rozważaniach o „słabej myśli” próbuje wyjść z impasu dzielącego dialektykę i poststrukturalizm, sugerując możliwość budowania słabego odniesienia do ogólności, dekonstrukcji heglowskiego marzenia o postępie bez rezygnacji z niego. O słabości, a konkretnie – o  sile bezsilnych – pisał także Vaclav Havel, który mocną polityczną konstelację Zimnej Wojny odczytał jako przestrzeń dla oporu zwykłych ludzi, oporu sięgającego po codzienne, nieheroiczne gesty.

Do tych i innych koncepcji słabości będziemy w dyskusji nawiązywać, budując i analizując istniejące już teorie słabości w obszarze estetyki i filmoznawstwa oraz filozofii społecznej i politycznej.

Serdecznie zapraszamy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.