Wydaliśmy książkę

We wrześniu 2015 r. Komisja wydała wieloautorską monografię poświęconą zjawisku gamifikacji ujmowanej z perspektyw krytycznych.

Książkę w formacie PDF można pobrać ze strony publikacji.

Monografia jest owocem pracy podczas seminariów organizowanych przez Komisję.