Medytacje filozoficzne nad książką Krzysztofa Pacewicza

Fluks to krzyk całkowicie wysterylizowanego nowoczesnego podmiotu, odizolowanego od świata zewnętrznego i nieustannie obawiającego się zakażenia obcą materią. Fluks to protest suchego ciała, które z powodu nadmiernej higieny cierpi na ciągłe alergie i choroby autoimmunologiczne. Fluks to hymn na cześć przełamującego granice ciał politycznych i ciał indywidualnych przepływu płynów ustrojowych. Fluks to ćwiczenie z myślenia wspólnoty materialnej, lepkiej i płynnej.

30 marca w godz. 18:00-20:00 w Muzeum Łazienki Królewskie odbędą się medytacje filozoficzne nad nową książką członka Laboratorium, Krzysztofa Pacewicza, zatytułowaną Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych. Spotkanie organizuje Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

W medytacjach, oprócz autora i publiczności, wezmą udział dr Joanna Bednarek i dr Piotr Graczyk.

Wydarzenie na Facebooku.Krzysztof Pacewicz – filozof, doktorant na Wydziale „Artes Liberales” UW. Publicysta „Res Publiki Nowej”, współredaktor książek Foucault: źródła // ujścia (Warszawa 2015) i Gamification: Critical Approaches (Warszawa 2015), współzałożyciel Laboratorium Techno-Humanistyki WAL UW. Zajmuje się relacją między polityką a życiem. 

Joanna Bednarek – filozofka, tłumaczka, pisarka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i współpracowniczka Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, publikowała m.in. w „Krytyce Politycznej”, „Wakacie” i „Czasie Kultury”. Finalistka III edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi. Autorka książek: Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki (2012) i Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię? (2016). Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie” i „FA-arcie”. Członkini Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ. 

Piotr Graczyk – filozof i tłumacz, pracownik Instytutu Kultury UJ, w latach 2008-2017 redaktor kwartalnika „Kronos”. Przełożył na polski teksty Heideggera, Hegla, Schellinga, Schmitta, Benjamina, Adorna, Blumenberga, Taubesa i in. Publikował w „Kronosie”, „Znaku”, „Przeglądzie Politycznym” i in. Autor książek Maska i oko. Rozważania o tragedii, ironii i polityce (2013) oraz Przyszłość pewnej przenośni. Przyczynek do pytania o historię sztuki (2015). Laureat III edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi.