Szymon Wróbel

Profesor filozofii na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Laboratorium Techno-Humanistyki. Do tej pory zajmował się zaledwie wszystkim. Jego główne dziedziny zainteresowań naukowych obejmowały: teorię władzy i wiedzy, teorię literatury, współczesne językoznawstwo, kognitywistykę oraz zastosowania idei psychoanalitycznych w teoriach politycznych.

Pod koniec 2016 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa IFiS PAN jego ostatnia książka zatytułowana Filozof i terytorium. Polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka.

Obecnie koncentruje się na „ontologiach porażki” oraz „humanistyce szabrownictwa” zajmującej się plądrowaniem szczątków cudzych dyskursów, strzępów niezrozumiałych języków, nieaktualnych myśli, porzuconych zdań, przerwanych gestów, niedokończonych intencji, martwych póz, enigmatycznych obrazów.

Publikacje naukowe

Książki

 1. Granice polityczności, (wraz z Pawłem Dyblem), Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2008.
 2. Umysł, gramatyka, ewolucja. Wykłady z filozofii umysłu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
 3. Szkoła jako fikcja i inne szkice z filozofii edukacji, (wraz z Radosławem Nawrockim), Poznań – Kalisz: WPA UAM, 2010.
 4. Ćwiczenia z przyjaźni, Kraków, Wydawnictwo Universitas, 2012.
 5. Deferring the Self, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang – International Academic Publishers (Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas ), 2013.
 6. Grammar and Glamour of Cooperation. Lectures on the Philosophy of Mind, Language and Action, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang – International Academic Publishers (Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences) 2014.
 7. Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej, Kraków, Wydawnictwo Universitas, 2014.
 8. Polska pozycja depresyjna: od Gombrowicza do Mrożka i z powrotem, Wydawnictwo Universitas, 2015.
 9. Filozof i terytorium. Polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2016.

Redakcje

 1. Formy reprezentacji umysłowych, red. Robert Piłat, Marian Walczak, Szymon Wróbel, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 2. Iluzje pamięci, Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz: WPA UAM, 2007.
 3. Modularność umysłu, Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz: WPA UAM, 2007.
 4. Utajone funkcje umysłu, Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz: WPA UAM, 2008.
 5. Światłocienie wyobraźni, red. Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz: WPA UAM, 2008.
 6. Hobbes: Numer „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski, 2011, nr. 1 (30).
 7. Autonomia: Numer „Zoon Politikon”, nr 2, 2011, Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Collegium Civitas i Stowarzyszenie CAL.
 8. The Animals in Us. We in Animals¸ ed. Szymon Wróbel, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang – International Academic Publishers 2014.

Artykuły anglojęzyczne

 1. The Utopian Pact or There is no Alternative, [w:] Utopia(s) – Worlds and Frontiers of the Imaginary, red. Maria do Rosário Monteiro, Mário S. Ming Kong, Maria João Pereira Neto, London UK: CRC Press Taylor & Francis Group 2016, s. 363-381.
 2. Community in Question. Failure of Communitarianism, Misery of Individualisms and Community of Existence, “Polish Sociological Review”, 2(194)/2016, s. 227-247.
 3. Game of The Terminally Prosthetic Subject, [w:] Gamifcation. Critical Approaches, red. Jarosław Kopeć, Krzysztof Pacewicz, The Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw. Warsaw, 2015, s. 99-112.
 4. Logos, Ethos, Pathos. Classical Rhetoric Revisited, “Polish Sociological Review”, 3(191)/2015, s. 401-421.
 5. Europe as an Idea, Will and Profanation, „Nauka”, 2/2015, s. 51-69.
 6. The Infinite Task of Mastering the Oedipus [w:] Grenzen der Interpretation in Hermeneutik und Psychoanalyse, red. Lang Hermann, Dybel Paweł, Pagel Gerda, Würzburg: Königshausen & Neumann 2014, s. 247-263.
 7. Funeral Policy: the Case of Mourning Populism in Poland, [w:] Nationalism and the Body Politic. Psychoanalysis and the Rise of Ethnocentrism and Xenophobia, red. Lene Auestad, Great Britain: Karnac Books Ltd 2014, s. 65-85.
 8. Domesticating Animals: Description of a Certain Disturbance, [w:] “Dialogue and Universalism”, 1/2014, s. 173-191.
 9. Roland Barthes reads Michel Houellebecq’s The Map and The Territory, [w:] Questions of Arts. Questions of Image – Questioning through Image, red. Joanna Dudek, Kalisz: Galeria Sztuki im Jana Tarasina 2013, s. 85-102.
 10. Rethinking Language Faculty. Has Language Evolved for Other than Language Related Reasons?, [w:] “Theoria Et Historia Scientiarum. An International Journal for Interdisciplinary Studies”, VOL. IX, Ed. Nicolaus Copernicus University 2012, s. 201-217.
 11. Enlightenment in Trouble. Nicholas Maxwell In The Search For Wisdom-Inquiry, “Dialogue and Universalism”, No. 3(22)/2012, s. 79-93.
 12. In Praise For Monstrosities. The Case of Niccolo Machiavelli, “Polish Sociological Review”, 4(180)/2012, s. 455-475.
 13. The Concept of Linguistic Intelligence and Beyond, [w:] New Perspectives on Individual Differences in Language Learning and Teaching, red. M. Pawlak, Berlin/Heidelberg: Springer Verlag 2012, s. 115-127.
 14. The Act of Creation As an Act of Invention of Identity, [w:] Psychology of Art and Creativity, red. Joanna Posłuszna, Kraków: Aureus 2011, s. 55-73.
 15. Mourning Populism. The Case Of Poland, “Polish Sociological Review”, 4(171)/2011, s. 437-457.
 16. Three Styles of Practicing Interdisciplinarity in the Humanities, [w:] The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies, red. Barbara Bokus, Warsaw: Matrix 2011, s. 291-294.
 17. Either Thinkimg or Art, [w:] Quotations Marks, red. Bożena Czubak, Profile Foundations Warsaw 2010, s. 237-254.
 18. Between Kinship and Alienation. Three Fantastic Tales about Man in Nature, [in:] Birthday Beasts’ Book. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, red. Katarzyna Marciniak, Warsaw 2011, s. 471-488.
 19. Foucault reads Freud: The Dialogue with Unreason and Enlightenment, “Polish Sociological Review”, 3(171)/2010, s. 271-289.
 20. Open Pedagogy: Building Bridges to Democracy, [w:] Brücken/Bridges/Mosty, red. Jerzy Wypych, Poznań – Kalisz: Wydawnictwo WPA UAM, 2009, s. 24-28.
 21. A Metaphysician in the Land of Cyborgs. On Robert Piłat’s book On the Nature of Concepts, „Polish Journal of Philosophy”, Vol. 2(II)/2008, s. 127-139.
 22. Beyond Identity. Beyond Europe, [w:] The New Europe. Uncertain Identity and Borders, red. Małgorzata Kowalska, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2007, s. 123-141.
 23. What are Rules of Grammar? A View from the Psychological and Linguistic Perspective, [w:] “Studies in Pedagogy and Fine Arts”, red. M. Pawlak, Poznań – Kalisz: Faculty of Pedagogy and Fine Arts Press, 2007, s. 93-112.

Artykuły polskojęzyczne

 1. Pożytek z Jürgena Habermasa, Miesięcznik „Znak”,739/2016, s. 66-71.
 2. Kryptologie polityczne, Przegląd Polityczny”, 139-140/2016, s. 160-178.
 3. Utopia albo śmierć, Przegląd Polityczny”, 137/2016, s. 143-160.
 4. Smutek Rousseau, „Res Publica Nowa” 1/2016, s. 68-78.
 5. Europa albo barbarzyństwo. Od Jana Jakuba Rousseau do Krzysztofa Pomiana, „Res Publica Nowa” 1/2016, s. 54-68.
 6. Filozofia przewrotności, [w:] Smutek konkretu. Materializacja idei. Dziury w całym, red. Rafał Drozdowski, Macieja Frąckowiak, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana 2015, s. 392-400.
 7. Gramatyczna kooperacja a kooperatywna gramatyka. Wyjaśnienie Petera Gärdenforsa, [w:] „Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej”, LIX-LX/2014, s. 197-229.
 8. Liberalizm strachu i strach przed liberalizmem, [w:] Liberalizm polski, red. Ireneusz Krzemiński, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa, s. 183-196.
 9. Perpetuum mobile istoty śmiertelnie protetycznej, [w:] Miesięcznik „Znak”, 722-723/2015, s. 32-40.
 10. Interdyscyplinarność jako efekt dyscyplinarności, [w:] Głosy w sprawie interdyscyplinarności, Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach, red. Joanna Kurczewska, IFiS PAN, Warszawa 2015.
 11. Co to jest historia filozofii?, „Teksty Drugie”, 2/2015, s. 256-278.
 12. Powrót Alkibiadesa. Opowieść o stłumieniu Erosa, [w:] Cztery eseje metafizyczne: Przewrót kopernikański 2.0 + Przejścia metafizyki + Powrót, Alkibiadesa + Subiektywne wprowadzenie do metafizyki, Warszawa: PWN 2014, s. 225-341.
 13. Bajka: paradygmat, parabola, paraontologia, [w:] Baśń we współczesnej kulturze. Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa, red. Kornelia Ćwiklak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2014, s. 23-35.
 14. Polityka niebezpieczeństwa. Na marginesie polskiego wydania „Bezpieczeństwa, terytorium, populacji” Michela Foucaulta, [w:] Orgia z myślą francuską, red. M. Falkowski, Warszawa: Fundacja Mammal 2013, s. 134-154.
 15. Ekspresja i substancja. Gilles Deleuze czyta Spinozę, [w:] Orgia z myślą francuską, red. M. Falkowski, Warszawa 2013, s. 38-65.
 16. Udomowienie zwierząt, „Teksty Drugie”, 6/2013, s. 152-170.
 17. Europa jako wyobrażenie, wola i profanacja, „Res Publica Nowa”, 1(215)/2014, s. 34-43.
 18. Roland Barthes czyta Mapę i terytorium Michela Houellebecqa, [w:] „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 3(302), s. 93-101.
 19. Otchłań przedmiotu. O filozofii, która nie jest już strażnikiem bytu, [w:] Graham Harman, Traktat o przedmiotach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: PWN 2013, s. XI- L.
 20. Podmiot w podróży. Przestrzenie domostwa, bezdomności i zadomowienia, [w:] Przestrzenność (nie)edukacyjna na poziomie nie tylko elementarnym, red. Mirosław J. Śmiałek, Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 2013, s. 9-18.
 21. Ewolucja dyspozycji do zachowań kooperacyjnych a komunikacja symboliczna. Przypadek Petera Gärdenforsa, [w:] Metodologie językoznawstwa, red. Piotr Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Łódzkie Studia z Językoznawstwa) 2013, s. 27-53.
 22. Pojęcie wiedzy utajonej, [w:] Studia Systematica 3, red. Damian Leszczyński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 319-335.
 23. Jerzy Szacki: pochwała socjologii sceptycznej, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 4(35)/2013, s. 279- 297.
 24. Pomiędzy nihilizmem a cynizmem politycznym, [w:] Nihilizm i nowoczesność, red. Ewa Partyga, Michał Januszkiewicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata (Studia Komparatystyczne) s. 153-168.
 25. Efekt interpelacji, „Teksty Drugie”, 3/2012, s. 22-33  .
 26. Krytyka, satyra, sarkazm. Karnawał Petera Sloterdijka, „Kronos: Metafizyka, Kultura, Religia”, 3/2013, s. 70-86.
 27. Opis martwego eksperymentu i martwego języka, „Kronos: Metafizyka, Kultura, Religia”, 1/2012, s. 239-253.
 28. Trzy hipotezy Fryderyka Nietzschego na temat powstania chóru tragicznego, „Kronos: Metafizyka, Kultura, Religia”, 4/2011, s. 193-205.
 29. Pragnienie autonomii jako pragnienie zależności, „Zoon Politikon”, 2/2011, s. 88-99.
 30. Biopolityka indywidualna a biopolityka państwowa, „Praktyka Teoretyczna, 2‑3/2011, s. 39-51.
 31. Problem władzy moralnej. Specyfika wyjaśnienia funkcjonowania gramatyki moralnej w ujęciu Marca D. Hausera, „Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej”, LIV-LV/2011, s. 135-177.
 32. Spory o Thomasa Hobbesa: Lewiatan jako obiekt interpretacji, nadinterpretacji i dezinterpretacji, Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 1(30)/2011, s. 51-87.
 33. Narodziny człowieka oderwanego, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2-3(31)/2011, s. 355-370.
 34. Język i jego sobowtóry, „Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni”, 1(33)/2011, s. 56-62.
 35. Pomiędzy obywatelem a niewolnikiem: dwa komentarze z zakresu historii filozofii, „Zoon Politikon”, 1/2010, s. 49-64.
 36. Powrót Hobbesa: Lewiatan i jego czytelnicy, „Societas/Communitas”, nr 1(11)/2011, s. 197-219.
 37. Oddać sprawiedliwość psychoanalizie, „Kronos: Metafizyka, Kultura, Religia”, 1/2010, s. 129-143.
 38. Pomiędzy pokrewieństwem a obcością: trzy opowieści fantastyczne o człowieku w naturze, „Kronos: Metafizyka, Kultura, Religia”, 3/2010, s. 183-196.
 39. Uwodzenie w imię braterstwa. Przypadek Jacques’a Derridy, [w:] French Theory w Polsce, red. Ewa Domańska, Mirosław Loba, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 185-201.
 40. Praca myślenia jako rytuał odraczania śmierci, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 1(288)/2010, s. 64-71.
 41. Freud jako Kalwin, „Przegląd Polityczny”, 97-98/2009, s. 54-68.
 42. Polityka naukowa: co to takiego?, „Zeszyty Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk”, 44/2006, s. 46-56.
 43. Wielojęzyczność jako postulat epistemologiczny i jako postulat polityczny, [w:] Wielojęzyczność nauki, Wrocław – Warszawa: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 2008, s. 64-76.
 44. Freud wobec projektu Czarnego Oświecenia, [w:] Freud i nowoczesność, red. Zofia Rosińska, Kraków Universitas, 2008, s. 3-17.
 45. Ironia i edukacja, [w:] Relacje podmiotów w lokalnej przestrzeni edukacyjnej, red. Jerzy Modrzewski, Poznań – Kalisz: WPA UAM 2008, s. 171-186.
 46. Węzły wyobraźni, [w:] Światłocienie wyobraźni, red. Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz: UAM 2008, s. 141-159.
 47. Epistemokracja: Iluzje społeczeństwa wiedzy, „Forum Oświatowe”, 16/2008, s. 153-164.
 48. Wiedza utajona. Niewiedza, [w:] Utajone funkcje umysłu, red. Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz: WPA UAM, 2008, s. 57-73.
 49. Granice polityczności. Komentarz, „Przegląd Polityczny”, 90/2008, s. 13-18.
 50. Narodziny i śmierć społeczeństwa obywatelskiego, [w:] „Res Publica Nowa”, 4(192)/2008, s. 75-84.
 51. Co to jest gramatyka? Rola reprezentacji pojęciowych w wyjaśnianiu gramatyki, „Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej”, XLIX/2007, 91-125.
 52. Przemoc i krytyka, „Przegląd Polityczny”, 85-86/2007, s. 65-77.
 53. Podmiot. Emancypacja, [w:] Szara strefa przemocy – Szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, red. R. Sojak, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika 2007, s. 19-33.
 54. Granice modularności. Przypadek modułu poznania społecznego, [w:] Modularność umysłu, red. Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz: WPA UAM, 2007, s. 95-133.
 55. Opór wobec pamięci, [w:] Iluzje pamięci, red. Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz: WPA UAM, 2007, s. 125-149.
 56. Pamięć i trauma, „Przegląd Polityczny”, 81/2007, s. 18-30.
 57. Praca pamięci, [w:]Dylematy sąsiedztwa”, Tom V, Fundacja Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza, Ogólnopolski Klub Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa, Warszawa, 2006, s. 96-104.
 58. Granice polityczności. Czy to, co prywatne może stać się polityczne?, [w:] Od filozofii polityki do praktyki politycznej, red. A. Szahaj, Toruń 2006, s. 41-57.
 59. Czarowanie reprezentacji, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 3-4/2005, s. 119-132.
 60. Psychoanaliza i fenomenologia: podobieństwa, które dzielą, „Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej”, 2005-2006, s. 23-41.
 61. Wolna wola, „Res Publica Nowa”, 4/2006, s. 26-46.
 62. Uniwersytet w opałach, [w:] Uniwersytet: polityka wiedzy, przemysł informacyjny, widowisko edukacyjne, red. Szymon Wróbel, Wydawnictwo WPA UAM, Kalisz – Poznań 2006, s. 5-21.
 63. Polityka wiedzy: pomiędzy Perseuszem a Prometeuszem. Reakcja na tekst Bartłomieja Reszuty, [w:] Uniwersytet: polityka wiedzy, przemysł informacyjny, widowisko edukacyjne, red. Szymon Wróbel, Kalisz – Poznań: WPA UAM 2006, s. 167-181.
 64. Podobieństwo, pokrewieństwo, błąd, [w:] Podobieństwo, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 41-55.
 65. Reprezentacje w świecie fizycznym, biologicznym i mentalnym, [w:] Formy reprezentacji umysłowych, red. Robert Piłat, Marian Walczak, Szymon Wróbel, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 11-25.
 66. Granice generatywności: od gramatyki generatywnej przez gramatykę kognitywną do semantyki konceptualnej, [w:] Formy reprezentacji umysłowych, red. Robert Piłat, Marian Walczak, Szymon Wróbel, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 152-170.
 67. Niedostępny fenomen, „Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej”, 2004, s. 7-17.
 68. Rewolucja, demarkacja, psychologia, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 3(51)/2004, s. 177-195.
 69. Przeciw tożsamości, „Res Publica Nowa”, 4/2005, Warszawa, s. 34-45.
 70. Ewolucjonizm wobec architektury umysłu, „Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej”, 2005, s. 135-185.
 71. Po czym poznać kognitywistę?, [w:] Problemy i perspektywy, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 67-89.
 72. Bezgłośne rewolucje, [w:] Problemy i perspektywy, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 265-279.
 73. Perswazja jako forma władzy, [w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: Nomos 2004, s. 27-42.
 74. Psychoterapeuta wobec osobliwości i manipulacji, [w:] Psychologia. Psychoterapia, red. Andrzej Margasiński, Dorota Probucka, Kraków: Aureus 2004, s. 47-55.

Eseje w języku polskim

 1. Filozof i terytorium. Wstęp, „Twórczość” 6/2016, s. 87-110.
 2. Powrót do świata: życie codzienne, [w:] dwutygodnik.com.
 3. Polskie szaleństwo albo zawładnięcie Don Kichota, „FA-art” 1-2(99-100)/2015, s. 22–38.
 4. Kapitalizm, postmodernizm, miłość i problem późnej lewicy, 12/2014, s. 101-115.
 5. Urządzenia, „Twórczość”, 7/2014, s. 83-95.
 6. Bajka: paradygmat, parabola, paraontologia, „Twórczość”, 12/2013, s. 87-96.
 7. Ogłupienie, „Twórczość”, 4/2013, s. 63-78.
 8. Powrót Alkibiadesa. Opowieść o stłumieniu Erosa, „Przegląd Polityczny”, 121-122/2013, s. 133-172.
 9. Wojna Tukidydesa i świat współczesny, „Przegląd Polityczny”, 107/2013, s. 61-70.
 10. Katon albo samobójstwo liberała, „Przegląd Polityczny”, 113/2013, s. 164-174.
 11. Zbigniew Herbert: geografia kamienia, „Twórczość”, 3/2012, s. 69-91.
 12. Psychoanaliza wobec polityki i śmierci ojca, [w:] „Psychoanaliza. Czasopismo NLS”, Wydanie specjalne, Warszawa 2011, s. 79-97.
 13. Nihilizm polityczny, „Przegląd Polityczny”, 107/2011, s. 22-28.
 14. Polityka niebezpieczeństwa, „Przegląd Polityczny”, 106/2011, s. 138-148.
 15. Kto się boi liberalnej religii obywatelskiej?, Miesięcznik „Znak”, 671/2011, s. 43-51.
 16. Liberalizm strachu i strach przed liberalizmem, „Przegląd Polityczny”, 105/2011, s. 23-30.
 17. Paradoks edukacyjny w kinie, [w:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska, Poznań – Kalisz: WPA UAM, 2009, s. 301-311.
 18. Interpretacja: bilans ekonomiczny, „Twórczość”, 6/2010, s. 52-64.
 19. Jarosław Kozłowski: myślenie albo sztuka, „Twórczość”, 1/2010, s. 64-82.
 20. Edukacja Brayanta, „Przegląd Polityczny”, 100/2010, s. 140-147.
 21. Stanisław Borzym: pochwała spolegliwości, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 54/2009, s. 195-204.
 22. Fikcja stężała w rzeczywistość, „Dialog”, 12/2009, s. 130-142.
 23. Lech Witkowski: pochwała ambiwalencji, [w:] Ku integralności edukacji i humanistyki. Księga Jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego, red. Zbigniew Kwieciński, Monika Jaworska-Witkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2008, s. 295-318.
 24. Prawda wypowiadana ustami kłamcy, „Kwartalnik Literacko-Filozoficzny [Fo:pa]”, 14/2008, s. 73-89.
 25. Marek Siemek: gawędziarz i intersubiektywność, Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2007, s. 115-135.
 26. Lekkość i wolność w twórczości Henryka Berezy, „Twórczość” rok LXIII, 12/2007, s. 67-101.
 27. Od krytyki przemocy do krytyki pochwały przemocy, „Kwartalnik Literacko-Filozoficzny [Fo:pa]”, 13/2007, s. 32-45.
 28. Jan z Czarnolasu albo solilokwia na czas postmodernizmu. Posłowie do książki Jana Hartmana – Przez Filozofię, [w:] Jan Hartman, Przez Filozofię, Kraków: Aureus, 2007, s. 527-546.
 29. Polityka temporalna, [w:] Wojna Pokoleń, red. P. Nowak, Wyd. Prószyński i S-ka. Warszawa 2006, s. 261-279. Pierwodruk: „Przegląd Polityczny”, 67-68/2004, s. 26-34.
 30. Praca łączniczki, praca pamięci, zabawa chłopców, „Twórczość”, 8/2006, s. 39-58.
 31. Mozart, Freud, Oświecenie, „Przegląd Polityczny”, 77/2006, s. 25-36.
 32. Liberałowie wśród kanibali, „Przegląd Polityczny”, 73-74/2005, s. 108-114.
 33. Demokracja w kotle krytyki: pomiędzy fantazmatem a sondażem, [w:] „Przegląd Polityczny”, nr 71/72, Fundacja Liberałów, Gdańsk 2005, s. 12-21.
 34. Trzej Muszkieterowie: Schulz, Witkacy, Gombrowicz, „Twórczość”, 9/2005, s. 61-91.

Recenzje i wywiady

 1. Nieświadomość: między pustką a przepełnieniem: Recenzja książki Andrzeja Ledera, „Nieświadomość jako pustka”, IFiS PAN Warszawa 2002, „Sztuka i Filozofia”, nr 25/2004, s. 123-132.
 2. Czy uprawianie polityki ma jeszcze sens?, rozmawia Jola Workowska, „Odra”, 12/2004, s. 23-28.
 3. Powtarzać bezradny gest Piłata: Recenzja książki Pawła Dybla, „Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera”, Kraków: Universitas 2005, „Res Publica Nowa” 3/2005, s. 154-158.
 4. Dzieci Edmunda Husserla /Dzieci Kapitana Klossa, strona internetowa Fundacji „Dynamis”, dostępne on-line.
 5. Przygodność moja i tego, co mówię – wywiad udzielony Joli Workowskiej, „Resocjalizacja”, nr 1/2006, s. 6-7.
 6. Udział w spotkaniu panelowym zatytułowanym Odpowiedzialność a myślenie. W kręgu poszukiwań Marka Lilly zorganizowanym przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka (Warszawa, 26 kwietnia 2006 r., o godz. 18:30) Przedruk dyskusji [w:] „Przegląd Polityczny”, nr 77/2006, s. 110-118.
 7. Spektakl władzy absolutnej. O „Gladiatorze” Ridleya Scotta, FilmWeb.
 8. Freud w pozycji depresyjnej. O książce Andrzeja Ledera „Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit, „Twórczość” rok LXIV, nr 4 (749), kwiecień 2008.
 9. O książce Krzysztofa Matuszewskiego Georges Bataille – inwokacja zatraty, [w:] „Twórczość” Rok LXIV, nr 9 (754), wrzesień 2008, s. 88-97.
 10. Metafizyk w krainie cyborgów: O książce Roberta Piłata O istocie pojęć, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, Rocznik 17, nr 2 (66), Warszawa: PAN, KNF, IFUW, 2008, s. 217-229; przedruk w: „Twórczość” Rok LXV, nr 9 (766), wrzesień 2009, s. 73-83.
 11. W poszukiwaniu polityki. O koncepcjach polityki, pod red. Włodzimierza Wesołowskiego, „Przegląd Polityczny”, 100/2010, s. 218-224.
 12. Teolog porno, „Kronos: Metafizyka, Kultura, Religia”, 3/2010, s. 300-307.
 13. Kulturalne społeczeństwo walczy, grudzień 2011, wywiad dla Instytutu Obywatelskiego, dostępny on-line.
 14. Fantazja na temat wolności. Wokół książki Pawła Marczewskiego zatytułowanej „Uczynić wolność nieuchronną. Wątki republikańskie w myśli Alexisa de Tocqueville’a, „Przegląd Polityczny”, 119/2013.
 15. Wariacje na temat książki Pawła Mościckiego, „Idea potencjalności. Możliwość Filozofii Giorgio Agambena”, Twórczość, 11/2013, s. 40-51.
 16. Refleksyjność aporetyczna. Na marginesach książki Roberta Piłata Aporie samowiedzy, „Res Publica Nowa”, nr 3 (217), Warszawa 2014, s. 160.
 17. Pragnienie niezróżnicowania. Na marginesach książki Piotra Orlika Wobec indyferencji, „Teksty Drugie”. Dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN, nr 3, 2014, s. 109-120.
 18. Ludzkość zastygła w bezruchu. Na marginesie Przemian rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości Pierre’a Manenta, „Przegląd Polityczny”, nr 132/2015, Fundacja Liberałów, Gdańsk 2015, s. 40-52.

Hasła encyklopedyczne

Edycja haseł z zakresu filozofii współczesnej do „Słownika Filozofii”, pod. red. Adama Aduszkiewicza, Świat Książki, Wydawnictwo Bertelsmann Media, Warszawa, 2004.

Edytowane hasła: Adorno, Wiesengrund, Theodor (12-14); Althusser, Louis (24-25); anarchizm metodologiczny (28-29); antyreprezentacjonizm (32-33); archetyp (38-39); Arendt, Hannah (39-42); Armstrong David Malet (43); Austin John (51-52); Ayer, Alfred Jules (54-56); Bachelard, Gaston (57-59); Barthes, Roland (61-63); Bataille, Georges (63-64); Baudrillard Jean (64-65); Bauman Zygmunt (65-67); Benjamin, Walter (68-70); Berlin Isaiah Sir (73); Black, Max (76-77); Bloch, Ernst (77-79); Bloom Allan (79-80); Bloom Harold (80-81); Böhme Gernot (83-84); Bourdieu Pierre (87-88); Camus Albert (95-97); Carnap, Rudolf (97-98); Cassirer, Ernst Alfred (98-100); Castells Manuel (100); Chomsky, Noam (102-104); Cioran, Emile Mihail (107-108); Clifford James (108-109); Davidson Donald (117-118); Dawkins Richard (118-119); de Man Paul (120-121); dekonstrukcja (122-124); Deleuze, Giles (124-126); Dennett C. Daniel (128-129); Derrida, Jacques (129-131); Dumezil George (141); Dummett Michael (141-142); Dworkin Ronald (145-146); Elias Norbert (150-151); emergentne cechy (152); epistemologia genetyczna (156-157); etyka dyskursu (160-161), etyka troski o siebie (161-162); ewolucjonizm (164-165); fakty instytucjonalne (166-167); Feyerabend, K. Paul (168-170); fizykalizm (176-177); Fleck Ludwik (177-178), Fodor A. Jerry (178-179); Foucault, Michel (180-181); frankfurcka, szkoła (182-183); Frege, Friedrich, Ludwig, Gottlob (183-185); Freud, Sigmund (185-188); Fromm, Erich (189-190); Fukuyama Francis (190-192); Gadamer, Hans-Georg (193-195); Gödel, Kurt Friedrich (200-201); Gödela, twierdzenie (201-202); Goldmann, Lucien (202-203); Gurwitsch Aron (209-210); Habermas, Jürgen (211-213); Hart Lionel Adolphus Herbert (214-215); Heidegger, Martin (218-222); hermeneutyka (225-228); Hintikka Jaakko (229-231); Honneth Axel (234-236); Horkheimer, Max (236-238); Husserl, Edmund (241-245); idealny użytkownik języka (247-248); Inteligencja (251-254); Jung, Carl Gustav (262-266); Katz Jerrold (274); kognitywizm (277-279); kognitywizm etycznym (279-280); Koło Wiedeńskie (282-285); komunitarianizm (285-286), koneksjonizm (288); Kripke Saul (292), Lacan Jacques (297-299), Lévinas, Emmanuel (303-306); Lévi-Strauss, Claude (306-308); Lévy-Bruhl Lucien (308-309); Lorenz Konrad (312-313); Lyotard, Jean-François (315-316); MacIntyre Alasdair (319-321); maszyna Turinga (330-331); Mauss, Marcel (333-334); Mead, George Herbert (334-335); Minsky Marvin (341-342); mit kartezjański (342-344); modularna koncepcja umysłu (345-347), Nagel Thomas (351-352); nieświadomość (356-360); Nietzsche, Friedrich Wilhelm (360-364); Nozick Robert (366-367); odwrotna inżynieria (370-371); Penrose Roger (382-384); Piaget, Jean (386-389); Peirce, Charles Sanders (390-392); Popper, Karl Raimund (403-406); postmodernizm (407-410); poststrukturalizm (410-413); przemoc symboliczna, (419-420); Putnam Hilary (423-425); Quine Willard Van Orman (426-428); Rawls, John (430-433); reguły konstytutywne (433-434); Reichenbach, Hans (434-435); relatywizm moralny (436-437); relatywizm poznawczy (437-438), Ricoeur, Paul (439-442); Rorty, Richard (443-445); Rosen Stanley (446); Ryle, Gilbert (448-449); Sartre, Jean-Paul (452-455); schemat pojęciowy (459-460), Schlick, Moritz (460-462), Schmitt Carl (462-464), Schütz Alfred (465-466); Searle R. John (466-467); Sloterdijk, Peter (471-472); Szestow Lew (488-489); Taylor Charles (500-501), teoria czynności mowy (503-504), Thom René (505-506), twórczy aspekt użycia mowy (516); Waldenfels Bernhard (524-525); Welsch Wolfgang (528-529); Winch Peter (531-532), Wittgenstein, Ludwig Josef Johann (534-537); Žižek Slavoj (550-551).

Tłumaczenia

 1. Steven Lukes, Liberalizm dla liberałów. Kanibalizm dla kanibali, „Przegląd Polityczny”, nr 73/74, Fundacja Liberałów, Gdańsk 2005, s. 97-108.
 2. Eleonor Rosch, Zasady kategoryzacji, „Etnolingwistyka” nr 17, Lublin 2005, s. 11-37.

Felietony

 1. Mesjasz jako Chrabia Monte Christo, [w:] Twórczość, nr 12/2011, s. 152-159.
 2. Szczekające psych chłodu, [w:] Twórczość, nr 11/2011, s. 153-159.
 3. Wola nicości, [w:] Twórczość, nr 10/2011, s. 152-158.
 4. Fałszywy małpolud, [w:] Twórczość, nr 9/2011, s. 152-159.
 5. Muzykalia I, [w:] Twórczość, nr 8/2011, s. 153-159.
 6. Liberalna biopolityka, [w:] Twórczość, nr 7/2011, s. 154-159.
 7. Ekspresja i substancja II, [w:] Twórczość, nr 6/2011, s. 154-159.
 8. Ekspresja i substancja, [w:] Twórczość, nr 5/2011, s. 153-158.
 9. Przyzwolenie i opór, [w:] Twórczość, nr 4/2011, s. 152-159.
 10. Suwerenność, zależność, pragnienie, [w:] Twórczość, nr 3/2011, s. 152-158.
 11. Zwycięstwo Trazymacha, [w:] Twórczość, nr 2/2011, s. 150-159 oraz: „Przegląd Polityczny”, nr 103-104, Fundacja Liberałów, Gdańsk 2010, s 133-146.
 12. Polityka niebezpieczeństwa, [w:] Twórczość, nr 1/2011, s. 150-159.